Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Potential för samhällsförändring

Global solidaritet, integration och fattigdomsbekämpning är några av de områden där pingströrelsen i världen har möjlighet och potential att bidra till en samhällsförändring. Det ansåg panelen, som igår eftermiddag möttes ombord på Elida i Visby hamn för att i Pingsts regi diskutera tro och samhällsengagemang.

Jan-Åke Alvarsson, Kajsa Norell, Josephine Sundqvist och Ulrik Josefsson i engagerat samtal. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND