PMU:s tankesmedja möts i Sverige

Den här veckan möts PMU:s tankesmedja i Stockholm. Diskussionerna handlar bland annat om vad det innebär att vara en ”faith-based organisation”, en trosbaserad rörelse. Vad det gör för skillnad och vad som menas med begreppet?

Tankesmedjan arbetar tillsammans med PMU utifrån PMU:s Kompass 2020, riktlinjer och mål för hur arbetet ska utvecklas fram till år 2020. Totalt deltar 22 personer i årets tankesmedja. De kommer från Egypten, Etiopien, Kenya, Kongo, Nepal, Palestina, Sri Lanka, Sverige, Togo, Uganda och Zimbabwe.
Två samtalsdagar äger rum på Sigtunastiftelsen och en dag på PMU:s kontor i Alvik tillsammans med PMU:s personal.
PMU:s globala tankesmedja har funnits i några år nu och samlas varje eller vartannat år. Till tankesmedjan bjuds personer in som utgör en representativ fördelning av PMU:s olika partners och verksamhetsområden, kvinnor och män.
Tankesmedjan har som roll att ta upp och diskutera olika frågor där PMU och de lokalerna partnerna ibland har olika utgångspunkt, och ibland inte har någon färdig ståndpunkt. Tankesmedjan arbetar utifrån principen att alla har någonting att bidra med och alla lyssnar till varandra på lika villkor. Syftet är inte i första hand att uppnå samförstånd, utan ibland är det att kunna konstatera att åsikterna skiljer sig åt och att det är okej. Målet med mötesplatsen är bättre internationell samverkan och förstärkta internationella utvecklingsinsatser.
PMU:s erfarenhet efter många års dialog med partner i den internationella kontexten är att det fysiska mötet där det finns tillräcklig tid för reflektion och interaktion fungerar som ett redskap för fördjupade relationer och hållbart samarbete, uppfinningsrikedom och att stimulera att ”tänka utanför lådan”, förbättrade strategier och fördjupad ideologisk och teologisk reflektion.
Följande teman tas upp av PMU:s tankesmedja: Partnerskap, Strategier, Teologi/tro/andlighet, Kapacitetsutveckling – för bistånd och Tematiska områden – fördjupningar. Tidigare träffar har hållits i Sri Lanka, Etiopien och Schweiz, Sverige, Tanzania och Serbien.
Fotnot: Tankesmedjan är inte ett beslutande organ.
FOTO: MIKAEL JÄGERSKOG