Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

PMU:s samarbetspartner i Mali ber om förbön

PMU:s samarbetspartner i Mali har drabbats av oroligheterna i landet och ber om förbön och stöd. Kyrkor har stängts och kristna tvingats fly. Ett fårprojekt berörs också. Den matbrist som torkan orsakar påskyndas i och med konflikterna.

Situationen är svår både för kristna och andra grupper i Mali, på grund av oroligheterna. Det berättar ledare inom pingstsamfundet EEADM i Mali och representanter för de svenska samarbetsförsamlingarna i Lund och Örnsköldsvik.
Tuaregerebeller har intagit norra delen av landet och fortsätter erövra mark i sin strävan att införa sharialagen. De har stängt kyrkor och jagat bort kristna. Hittills har dock, enligt uppgift, ingen medlem från EEADM:s kyrkor mist livet.
– Ett hundratal pingstmedlemmar med familjer har lämnat allt de äger och flytt till Bamako. Där är det nu svårt att kunna ta hand om dem alla, berättar Helen Johansson, handläggare för Mali på PMU.
Tillsammans med EEADM och svenska pingstförsamlingar arbetar PMU med organisationsutveckling och alfabetisering i Mali. Under sommarkampanjen förra året samlades pengar in till ett projekt som ger familjer får, och därigenom möjligheter att försörja sig.
– Detta projekt ligger väldigt nära de oroliga områdena, och berörs därför, berättar missionär Lena Högberg.
Den matbrist som är på väg på grund av torkan, skyndas nu på av att landet satts under embargo efter att militären gjort en statskupp.
– Detta har lett till att det inte kommer in varor i landet och priserna på allt har gått upp. Livet är mycket svårt, säger Helen Johansson. Ledare inom EEADM ber om förbön och stöd. Man känner sig övergivna i sin situation.