Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Pingst – fria församlingar i samverkan kommer även i år vara en del av konceptet ”G som i Gud” under Almedalsveckan. Men Pingst satsar också på egna utåtriktade aktiviteter hela måndagen utifrån ett tält på hamnplanen i Visby. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Pingst – fria församlingar i samverkan kommer även i år vara en del av konceptet ”G som i Gud” under Almedalsveckan. Men Pingst satsar också på egna utåtriktade aktiviteter hela måndagen utifrån ett tält på hamnplanen i Visby. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

PMU på plats i Almedalen

Filmvisning och panelsamtal om våld mot kvinnor, samtal om handeln med konfliktmineraler och om religionens roll i biståndet. Det är bara några av de teman som PMU kommer att finnas med och diskutera i olika forum under årets politikervecka i Almedalen.

I dag börjar årets Almedalsvecka och PMU kommer traditionsenligt att finnas på plats för att bevaka de biståndspolitiska frågorna. Inbokat är möten med utrikespolitiska talespersoner och branschfolk, men även en filmvisning, medverkan i panelsamtal och en utställning.
– Vi är på plats för att synliggöra det pågående våldet mot kvinnor i konfliktdrabbade områden och vikten av att ha religiös läskunnighet för att kunna genomföra ett effektivt bistånd. Men också för att lyssna och lära från andra, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.
Niclas Lindgren deltar i ett panelsamtal tillsammans med statssekreterare Ulrika Modéer och generalsekreterare för Rädda Barnen, Elisabeth Dahlin, på temat; Världen är religiös men det svenska biståndet är sekulärt – hur går det ihop?
I samarbete med Kvinna till Kvinna visar PMU filmen The man who mends women om den kongolesiske läkaren Denis Mukweges arbete mot sexuellt våld i DR Kongo. Filmvisningen efterföljs av panelsamtal om våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv och modereras av PMU:s sakkunnige i DR Kongo-frågan Maria Bard. I panelen sitter Hans Linde, förbundsordförande för RFSU, Åsa Regnér, jämställdhetsminister, Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna och Fredrika Uggla, tematiskt ansvarig för jämställdhet på PMU.
Mellan den 3 och 5 juli kommer PMU att tillsammans med Diakonia, Equmeniakyrkan och Swedwatch visa en utställning om verkligheten kring handeln med mineraler i DR Kongo och hur den påverkar konflikten i landet. PMU:s sakkunnige i DR Kongo-frågan, Maria Bard, finns på plats under veckan och pratar med besökare.
På temat DR Kongo kommer även PMU:s Maria Bard att delta i ett panelsamtal arrangerat av It-företaget ATEA, där man belyser utvinningen och handeln med mineraler.
PMU är också medarrangörer av ett seminarium på temat; Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030, där representanter från riksdagspartier och ungdomsförbund kommer att medverka.