Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

PMU öppnar fem fältkontor

I höst öppnar PMU fältkontor i Kenya, Burkina Faso, DR Kongo, Thailand och Cypern. Syftet är att komma närmre olika samarbetspartner för bättre stöd, kommunikation och ömsesidigt lärande.

Att fem fältkontor nu öppnas i de världsdelar där PMU har projekt tillsammans med partners, är ett led i planering som pågått i flera år.
– Vi går in i en ny fas av vår historia i och med att en del av vår verksamhet flyttas ut i fält och det känns jättespännande, säger Dag Bohlin, projektledare.
Merarten av projekten finns i Afrika, där kontor etableras i städerna Nairobi i Kenya, Ouagadougou i Burkina Faso och Bukavu i DR Kongo. I dessa länder kommer PMU även att registrera sig som lokal NGO. Ett kontor öppnas i Chiang Mai, Thailand och ett i Limassol, Cypern. Varje kontor betjänar de länder med PMU-projekt som finns i regionen.
– Vi ser behovet av att lära oss mer av våra samarbetspartners men också att vara mer tillgängliga för dem med kapacitetsinsatser. Genom etablering i fält finns också fler finansiella resurser att söka, exempelvis från ambassader samt FN- och EU-organ, säger Dag Bohlin.
Vid varje kontor finns en svensk fältkoordinator samt en fältcontroller som är antingen svensk eller nationell. De kommer att följa projekten nära genom fältbesök och utbilda projektpersonal.
– Viktiga uppgifter för koordinatorn blir att möta partners i de olika länderna och föra strategiska samtal med dem om framtiden och för controllern att följa avtalsrevisioner och ge råd i ekonomiska frågor, berättar Dag Bohlin.
De nya fältkontoren ska också stärka kommunikationsarbetet i Sverige.
– Om det sker en humanitär katastrof i deras region kan de exempelvis snabbt vara på plats och rapportera om läget, säger Dag Bohlin.
En del av personalen vid huvudkontoret flyttats ut i fält och tjänsterna som projektkoordinatorer hemma ändrar karaktär.
– Handläggarna i Sverige fortsätter med projektuppföljning men får betydligt mer tid för tematisk fördjupning, vilket både PMU och våra partner ser ett stort behov av, säger Dag Bohlin.
Fältkontoren blir också en resurs för svenska församlingar. Arbetsutskott och regionråd får lättare att inhämta information och församlingarna kan få hjälp i sina kontakter med partners, information och stöd i samband med fältresor.
All personal åker ut i augusti och september och ska fungera i sina tjänster så snart de är på plats.
På bilden syns de medarbetare som är på väg ut till PMU:s fältkontor. Från vänster Erik Sedig, koordinator i Kenya, Emelie Litsgård i DR Kongo, Helen Johansson i Burkina Faso, Anna-Lena Martynova Hansson i Thailand, Malin Canslätt på Cypern och Marcus Ask, controller i Thailand. Foto: Noomi Lind