Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

PMU ifrågasätter Sida-beslut

Sida har beslutat att inte längre låta PMU vara en av deras ramorganisationer. Beskedet lämnas per telefon till PMU:s direktor Niclas Lindgren i fredags eftermiddag, då han befann sig på en fältresa i Filippinerna. I dag kom så det skriftliga beslutet.

- Jag är mycket förvånad över beslutet. PMU har inte fått några indikationer på att detta var på gång, för mig är detta obegripligt och jag har stora frågetecken när det gäller grunden för beslutet, säger Niclas Lindgren.
PMU har sedan starten 1965, vid sidan av insatser med egna medel, förmedlat över 3,5 miljarder av svenska statliga biståndsmedel. Sedan början av 1980-talet har PMU haft ett långsiktigt ramavtal med Sida för utvecklingssamarbete runt om i världen.
Peter Kammensjö, ordförande för styrgruppen för det internationella arbetet kommenterar:
– Detta är mycket märkligt. Ena veckan lyssnar jag på PMU:s revisor från PWC då han berättar att PMU ”ligger i framkant” vad gäller system och uppföljning, och nästa vecka ger Sida besked om att ramavtalet inte förnyas. PMU:s arbete och betydelse, bland annat i DR Kongo, har lyfts fram som ett gott exempel av många svenska riksdagsmän, några månader senare kommer detta beslut. Jag är bestört!
Om beslutet gäller redan från 2015 eller om organisationen kan räkna med en utfasningsperiod är oklart. Klart är däremot att om detta beslut står fast riskerar det att drabba hundratusentals människor som lever i fattigdom och som i dag nås av insatser via PMU:s och svenska församlingars partner runt om i världen. Dessutom berörs en folkrörelse i Sverige, 83 000 medlemmar med ett starkt engagemang för global rättvisa och mänskliga rättigheter.
-Vi tror på vårt arbete. Vi tror att våra nätverk i det civila samhället i våra samarbetsländer behövs i arbetet för global rättvisa. Vi tror att våra partner runt om i världen är viktiga och kommer att göra allt för att stödja dem även i framtiden. Mycket är gjort när det gäller världens fattigdom, men enormt mycket återstår. Vi menar oss ha mycket god ordning och reda i vår verksamhet, vilket bekräftas av vår revisor. Vårt arbete visar också mycket goda resultat. Vi är stolta över det vi åstadkommer tillsammans med våra partner, säger Niclas Lindgren.
Snarast möjligt kommer PMU därför att möta Sida för samtal om grunden för deras beslut, och om vilka konsekvenser beslutet får om det kvarstår.