Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

PMU gör humanitär insats i Mauretanien

Torka i kombination med stora flyktingströmmar har skapat en mycket svår situation i Mauretanien. Nu startar PMU en insamling för att bistå lokalinvånare med mat, och flyktingar med tält och husgeråd.

Omkring 13 miljoner människor är i akut behov av matbistånd i Sahelregionen enligt Unicef, som gjort ett internationellt upprop om snabbt humanitärt stöd. Ett ökat befolkningstryck och klimatförändringar skapar stor sårbarhet, och det uteblivna regnet har drabbat befolkningen i Mauretanien mycket hårt.
– Detta är en av de svåraste perioder vårt folk upplevt. Alla landsbygdsregioner har påverkats, då boskap dött, skördarna slagit fel och livsmedelspriserna stigit högt, berättar Oum Kelthoum Ettmane, projektkoordinator för PMU:s samarbetspartner ESPOIR, i Mairetanien.
Samtidigt har uppåt 60 000 invånare från Mali flytt in i sydöstra Mauretanien på grund av stridigheterna i hemlandet, vilket försvårar läget ännu mer. Det handlar om människor som tvingats lämna allt de äger, och är utblottade.
PMU startar nu en insamling för att göra en kombinerad humanitär insats i Mberra och Baseknou, i det sydöstra hörnet av landet, tillsammans med samarbetspartnern ESPOIR. Lokalbefolkningen kommer att bistås med mat och i lägren ska 250 av de mest behövande familjerna få tält, filtar, kläder, myggnät och husgeråd.
– Ett komplext problem har uppstått och situationen förvärras för varje dag, säger Oum Kelthoum Ettmane. För lokalinvånarna betyder insatsen hjälp att klara sig tills nästa regnperiod, och för flyktingarna att de får ett värdigt boende. De lever nu trångt och under mycket svåra förhållanden.
PMU och ESPOIR har redan ett pågående utvecklingssamarbete. En förlängning av insatsen planeras, som bland annat ska ge flyktingarna i lägren möjlighet till skolgång, utbildning och egna inkomster, så att deras kapacitet att klara framtiden stärks.