Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

PMU bistår irakiska internflyktingar

Många av de uppåt 1,5 miljoner internflyktingarna är helt beroende av att kyrkorna förmedlar mat och husrum till dem. För att underlätta tillvaron för desperata familjer bistår PMU med matpaket och planerar för stöd till skolundervisning. Tält förmedlas också till flyktingar som tagit sig över gränsen till Turkiet.