Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

PMU bistår familjer i Gaza

PMU stöder nu en humanitär insats för 1 500 internflyktingfamiljer i Gaza, där situationen är akut på grund av den eskalerande konflikten mellan Israel och Hamas. En insamling startar också för att stödja samarbetspartnern Palestinian Bible Society’s, PBS, humanitära insats.

Över 200 000 palestinska flyktingar har tagit sig till kyrkor och skolor för att söka skydd under striderna.
– Många av barnen har blivit sjuka på grund av bristande sanitära förhållanden och dålig mat, berättar Nashat Filmon vid Palestinian Bible Society, som nu gör allt för att hjälpa drabbade människor.
Den Grekisk-Ortodoxa och den Latinska kyrkan i Gaza har öppnat sina dörrar för ett stort antal familjer, som nu PMU:s partner PBS bistår. PMU startar nu en insamling för att stödja den här insatsen som till exempel handlar om matpaket, medicin, madrasser och filtar, hygiensaker och leksaker.
– Vi har daglig kontakt med arbetare, volontärer, vänner och familjer på Gazaremsan. På grund av de stora behoven är vår insats oerhört viktig och vi har redan etablerat kontakt med andra kristna hjälporganisationer, säger Nashat Filmon.
PBS är PMU:s partner sedan långt tillbaka och har verkat humanitärt och med utvecklingsarbete sedan 1999. Insatsen sker i samarbete med andra organisationer i området.