Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

PMU arrangerar nya milleniedagar i second hand-butiker

Nu är PMU åter igen igång med så kallade millennieevents i second hand-butikerna, då milleniemålen på ett särskilt sätt står i fokus. Först ut var butiken i Mölndal i lördags med bland annat tipspromenad.

Under förra året genomförde PMU i samarbete med second hand-butiker millennieevent på 11 orter i landet. Syftet var att lyfta millenniemålen och ge butikernas besökare bättre kunskap om dem och PMU:s arbete. Totalt deltog cirka 2 450 personer varav 595 gick en tipspromenad, där de fick veta mer om millenniemålen och situationen i DR Kongo.
I lördags fanns PMU-personal på plats i butiken i Mölndal för att lyfta upp den verksamhet som överskottet av butikens intäkter bidrar till. Särskilt lyftes DR Kongo och kvinnors rätt till hälsa, vilket också är temat för PMU:s vårkampanj.
Senare i vår kommer butiker i till exempel Boden, Hässleholm och Ekerö att ta emot PMU:s personal för millenieevents.