Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingstvän – ett nytt sätt att vara människa

Cheryl Bridges Johns från Church of God i USA talade vid årets Lucy Farrow-föreläsning om den betydelse som utgjutandet av Anden har för vad det innebär att vara människa – om hur pingstväckelsen innebar en ny ontologi.