Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Pingströrelsens årsbok klar

Nu är Pingströrelsens årsbok för 2013 på väg ut till de cirka 700 prenumeranterna.