Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Pingströrelsen fortsätter öka

Den sista december 2017 hade Pingströrelsen 439 församlingar och 87 392 medlemmar, det är en ökning med 1 745 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. Antalet döpta blev även 2017 historiskt högt med en officiell siffra på 2053 döpta.

Siffrorna presenteras i Pingströrelsens årsbok 2018, som just lämnat tryckpressen och är på väg ut till abonnenterna. Årsboken innehåller uppdaterad adressbok för landets pingstförsamlingar, färsk statistik, 24 sidor årskrönika, hemgångna, mission och en hel del annat. Bilderna på omslaget är från LP-verksamhetens sommarläger på Gullbrannagården 2017, tagna av Anders Hällzon.
I årsbokens förord kan man läsa följande: ”Tillbakablickar kan framkalla glädje, stolthet och respekt men också inspirera till nya krafttag inför framtiden. Det slås man av när ett år sammanfattas som det gör i denna årsbok. Glädje för de många människor som under det gångna året fått ta emot Jesus och låtit döpa sig. Också under 2017 var det över 2000 som döptes i pingstförsamlingarna. Stolthet över allt som görs för en bättre värld i lokala församlingar och gemensamt i nationella verksamheter – det kan exempelvis gälla integration på gräsrotsnivå, hjälp för missbrukare genom gemensamma krafttag eller bistånd för utsatta människor i världen. Respekt för de som gått före och vigt sitt liv åt tjänst för Guds rike. Det blir påtagligt när man läser de många minnesorden i avdelningen `Hemgångna`.
Det är slutligen inspirerande att läsa om de nya steg som tas mot framtiden. I årskrönikan kan vi läsa om församlingar som vågar testa nya saker, nya församlingar som startas och nationella inspirations- och utbildningssatsningar. Den framtidsbild som antogs för Pingst på rådslaget i maj 2017 inspirerar till att sträcka sig efter mer!”

Även om dopsiffrorna för 2017 inte nådde upp till samma antal som 2016 får man gå tillbaka till slutet av 1980-talet för att hitta motsvarande antal. Detta trots att omständigheter kring det nya webb-systemet för statistikrapportering gjorde att rapporten från Pingstkyrkan Linköping om 25 döpta under 2017 hamnade mellan stolarna och inte kom med i det totala antalet döpta för landet och E-län. Övrig statistik för församlingen finns dock med.
Församlingarnas medlemsantal är avlästa den 31 december 2017. Adressdelen uppdateras fram till pressläggning. Församlingarnas kontaktuppgifter publiceras även här på hemsidan.
Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs.

Den sista december 2017 hade Pingströrelsen 439 församlingar med 87 392 medlemmar, vilket innebär en ökning med 1 745 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. I sammanställningen ingår det fulla antalet medlemmar från 58 gemensamma församlingar med sammanlagt 8 774 medlemmar.  Bland pingstförsamlingarna finns flera olika medlemsbegrepp och skillnader i hur man tillämpar dessa. Det bör beaktas när man tolkar medlemsstatistiken.
Antalet nya medlemmar som pingstförsamlingarna redovisade i statistikunderlagen var sammanlagt 2 053 döpta, 1 151 som inflyttat på flyttningsbetyg från annan församling och 413 som intagits på bekännelse. Medlemsantalet minskade med 852 avlidna, 636 utflyttade och 563 avförda.

Insamlingsresultat för 2017 har redovisats av 310 församlingar. Deras medlemmar offrade sammanlagt 347,5 miljoner kronor under året, i genomsnitt 5 204 kronor per medlem. Av dessa har 280 församlingar med totalt 56 695 medlemmar redovisat hur stor del av de insamlade medlen som gått till mission, vilket var sammanlagt 44,4 miljoner kronor, i genomsnitt 783 kronor per medlem.
Utöver detta har 82 församlingar, med totalt 31 563 medlemmar, angett hur stor vinst de förmedlat till mission från sitt Second hand-arbete. Det är sammanlagt 35,7 miljoner kronor, vilket i genomsnitt innebär 1 132 kronor per medlem.