Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingströrelsen förr och nu

Det är titeln på en ny bok som kommit ut i serien Skrifter utgivna av insamlingsstiftelsen för pingstforskning. Kyrkohistorikern Torsten Bergsten har skrivit texterna under perioden 1947-2002 och nu har de samlats och gjorts tillgängliga i en volym.

Boken är den 10 i skriftserien. Böckerna publiceras framför allt digitalt här på pingst.se men en mindre upplaga ges ut på papper för abonnenter och pliktexemplar.

Klicka här för att ladda ner skriften

Följande titlar har givits ut i serien:

1. Bertil Carlsson, Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen (2008); nyutgåva

2. Bertil Carlsson, Organizations and Decision Procedures within the Swedish Pentecostal Movement (2008); nyutgåva

3. Bertil Carlsson, Vårt behov av sanning (2008)

4. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen och tidningen Dagen Ä från sekt till kristet samhälle 1907Ä1963 (2009); nyutgåva

5. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen, kyrkorna och samhället Ä en studie kring tidningen Dagen 1964Ä1974 (2009); nyutgåva

6. Rhode Struble, Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907Ä1947 (2009); nyutgåva

7. Pingstväckelsens riktlinjer (2009); nyutgåva

8. Börje Norlén och Georg Kjellberg, Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet (2010); uppsats framlagd 1985 och reviderad 1995

9. Joel Halldorf, Regn, regn färdas över oss Ä Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950Ä1951 (2010); uppsats framlagd 2004

10. Torsten Bergsten, Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947Ä2002 med anknytning till Pingströrelsens historia och tankevärld (2010)

Klicka här för att ladda ner skriften