Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingstledare uppmanar till sundhet i coronatid

Pingsts föreståndare Daniel Alm gör tillsammans med andra nordiska pingstledare ett uttalande om och vikten av ett sunt förhållningssätt under den rådande coronapandemin.

”Som ledare och pingstpastorer vill vi uppmuntra alla till att vara tålmodiga i denna tid och samtidigt ha en sund attityd gentemot virussituationen.” Det skriver de fem ledarna i ett gemensamt uttalande från Pentecostal Nordic Fellowship.

De uppmanar till andlig vaksamhet och ifrågasättande av uppenbarelser, profetior och konspirationsteorier som leder till rädsla och isolering.

”Vad vi behöver nu är kristna som delar de goda nyheterna och tröstar de som pressas av situationen. Gud är med oss i dessa coronatider.” skriver ledarna.

Pingstförsamlingarna i de nordiska länderna uppmanas att förbli i bön och ta beslut utifrån kärlek för vår nästa och inte av rädsla. Pastorerna slår också fast att det inte finns någon motsättning i att leva i bön och samtidigt följa råden från myndigheterna.

Läs mer här