Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingstkyrkan i Falköping bygger om

På påskdagen tog Pingstförsamlingen ii Falköping det första spadtaget till ut- och tillbyggnaden av sin nya kyrka. Den nya kyrkan ska byggas i ett före detta Mio-varuhus, som redan inrymt församlingens second hand-butik och som inköptes för ett och ett halvt år sedan.

Byggnaden kommer efter ombyggnaden att bestå av drygt 3 500 kvadratmeter och inrymma en stor kyrksal med plats för 375 sittande personer. Dessutom byggs här lokaler för barn- och ungdomsarbete, expeditioner, en närradiostudio samt en gymnastik- och sporthal.
I byggnaden ska också finnas flera konferenslokaler och en cafédel med ett fullt utrustad restaurangkök. Cafédelen med plats för 450 sittande besökarna är tänkt att vara navet i hela byggnaden.
Second hand-butiken ska fortfarande finnas kvar i byggnaden, men kommer att behöva bygga ett nytt lager.

Falköpings Tidning publicerade nyligen en stort uppslagen artikel om det stora till- och ombyggnadsprojektet.
Församlingen har antagit en budget på 21 300 000 kronor för om- och tillbyggnaden. I grunden har man en insats från försäljningen av den gamla kyrkan, men en rad insamlingar behöver givetvis göras och banklån tas. Dessutom räknar man med en stor ideell arbetstinsats av medlemmarna.