Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingstforskare möts till konferens i Uppsala

Det europeiska forskningsnätverket om pentekostalism runt om i världen, GloPent, har för första gången förlagt sin årskonferens till Sverige. Konferensen hålls den 20 -21 maj på Uppsala universitet, vars Teologiska institution tillsammans med IPS, Institutet för pentekostala studier, står som arrangörer.

Temat för konferensen är ”Pentecostalism and the Family” (Pentekostalism och familjen). Frågor som kommer att belysas är bland annat hur hiv/aids i Afrika påverkar pingstvänners syn på sexualitet, vilken roll familjen spelar i en pingstförsamling, bakgrunden till pingstvänners nej till enkönade äktenskap och om det finns en särskild pingstteologi om äktenskap och föräldraskap och hur pingstorganisationer ställer sig till könsroller.
Under dagarna kommer dr Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet, dr Rijk van Dijk, centret för afrikanska studier i Leiden, dr Amos Young, Regent University, USA, och dr Peter Stromberg, universitetet i Tulsa, USA, att föreläsa.
The European Research Network on Global Pentecostalism, GloPent, är ett initiativ som tre europeiska universitet, i Birmingham, Amsterdam och Heidelberg, tagit. Syftet är att på olika sätt skapa nätverk för europeiska akademiker, som forskar om pentekostalism och karismatiska rörelser. GloPent vill särskilt stimulera till forskning om dessa rörelser I Asien, Afrika och Latinamerika.