Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingst och Dagen samarbetar om ny tidning

Pingst – fria församlingar i samverkan går in i ett tidningssamarbete med Dagen. Det handlar om en ny bilaga i tidningen med namnet Du & Jag, där stort fokus kommer att ligga på frågor kring familj och relationer och på biståndsinsatser. Om allt fungerar enligt planerna så kommer det första numret ut lagom till advent.

Tidningen Dagen står för redaktion och produktion, men personal från Pingst kommer att ingå i ett redaktionsråd. I varje nummer kommer det också att finnas åtta så kallade insatssidor, som Pingst tar fram materialet till. Där kommer PMU InterLife att åtta gånger om året presentera olika biståndsinsatser.
Tidningen Du & Jag blir en uppföljare till Svenska Journalen, som Dagen tidigare gjorde tillsammans med Läkarmissionen.
Förutom PMU InterLife så kommer Tillsammans-arbetet att vara en viktig input i tidningen.
– För oss i Pingst ger det en möjlighet till fortsatt nära samarbete med Dagen trots att tidningen säljs till Norge, säger direktor Peo Larsson.
– Samarbetet med Dagen känns väldigt spännande för oss på PMU, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU InterLife. Vi kommer att kunna vara mer aktuella i vår information eftersom tidningen kommer ut oftare än Pmu.nu har gjort. Vi hoppas också att vi genom samarbetet ska nå ut till nya grupper som vanligtvis inte läst vår tidning.
Hur PMU InterLife ska arbeta vidare med PMU.nu under nästa år är inte riktigt klart ännu. Men i december kommer den i alla fall ut som vanligt, denna gång med fokus på Sudan.