Pingst Integration vädjar till Migrationsverket

På uppdrag av integrationskonferensen har Pingst Integration vädjat till Migrationsverket att respektera religionsfriheten och lita på konvertiters bekännelse om kristen tro, samt att lita på intyg från pastorer som bekräftar det som har skett i församlingsmedlemmars tro och liv.

Brevet till Migrationsverket publiceras på debattsidan i dagens nummer av tidningen Dagen.
Bakgrunden till vädjan är att en del av pingstförsamlingsmedlemmarna blir ifrågasatta av Migrationsverket när de berättar att de har blivit kristna.
I brevet står att man har stor förståelse för att den här frågan är komplex och att det är oerhört svårt att veta om en konversion grundar sig på en genuin, religiös övertygelse eller inte.
”Som pastorer i olika församlingskontexter har vi däremot möjlighet att följa människors tro, liv och utveckling. Vi leder människor in i den kristna tron, är med vid de avgörande besluten, vi döper, sitter i själavårdssamtal, vi undervisar, vi svarar på frågor, vi ber tillsammans och vi ser hur våra medlemmar växer i sin tro”, skriver undertecknarna Hans Erik Bylund, Daniel Alm, Andreas Ardenfors, Nicole El Murr, Christian Mölk, Mark Beckenham, Bengt Sjöberg och Christer Tornberg.
Läs hela brevet här