Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingst gör insamling till Sri Lanka

Pingst i Sverige samlar in pengar till de drabbade av terrorattacken i Sri Lanka och till den pingstförsamling i Batticaloa som angreps.

Stödet ska i första hand gå till skadade och anhöriga till de avlidna, men förhoppningsvis också till att återuppbyggnaden av kyrkan.
– Vi har gamla band till Sri Lanka genom svenska missionärer, och det är många svenska pingstförsamlingar som har kontakter och som har bedrivit mission där. Det är vår systerrörelse som har drabbats, säger pingstledaren Daniel Alm.
En av de attackerade kyrkorna var pingstförsamlingen Zion church i staden Batticaloa.
Insamlingen kommer att pågå fram till och med 6 maj. Både församlingar och privatpersoner uppmanas att delta. Information om insamlingen finns på Pingst Facebook och Instagram bland annat och mejl har skickats till alla pingstförsamlingar omkring detta.
Allt som kommer in kommer att sändas vidare. Medlen måste inte enbart ges till kyrkans egna medlemmar, utan de är fria att bistå vilka de själva vill.
Mitt i sorg, chock och en självklar önskan om att både rättvisa ska skipas och terrorn ska förebyggas, måste den kristna kyrkan orka att inte möta hat med hat, säger Daniel Alm.
– Vi är ingen upprorsrörelse utan en uppståndelserörelse. Det handlar om att försöka leva ett annat liv. Det är den enda framkomliga vägen, säger Daniel Alm.
Gåvor till insamlingen kan swishas till 1236345912. Märk insättningen med ”Sri Lanka”