Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Bilden är från dopförrättningen vid förra årets LP-läger på Gullbrannagården. FOTO: ANDERS HÄLLZON

Bilden är från dopförrättningen vid förra årets LP-läger på Gullbrannagården. FOTO: ANDERS HÄLLZON

Pingst fortsätter öka

Under 2019 ökade pingströrelsens 435 församlingar sitt sammanlagda medlemsantal med 532 personer. Det visar den senaste statistiken, som presenteras närmare i kommande årsbok.

Den 31 december 2019 hade församlingarna tillsammans 88 227 medlemmar. Under 2019 döptes 1 576 personer.

I underlaget för statistiken, som framställs genom inrapportering från de olika församlingarna, ingår det fulla antalet medlemmar från 64 gemensamma församlingar, det vill säga församlingar som tillhör mer än ett samfund. Tillsammans har de församlingarna 9 625 medlemmar.