Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingst efterlyser nya sånger

Pigst utmanar just nu sångförfattare och kompositörer att ta fram nya församlingssånger. Önskan är att det ska vara starka, stora sånger som förmedlar tro och kärlek till Jesus.