Pentekostalism som förändringskraft

Idag hålls ett seminarium på Ekumeniska centret i Alvik om den pentekostala rörelsen som förändringskraft, då perspektiv kring religion och utveckling kommer att lyftas.

Arrangör av seminariet är ALT, PMU och Svenska Missionsrådet.
Den pentekostala rörelsen,  som växer snabbt i Afrika, Asien och Latinamerika har ofta visat sig vara en dynamisk och viktig aktör för social rättvisa och det finns flera vetenskapliga studier som visar på rörelsens bidrag till samhällsomvandling och social rättvisa. Även inom svenskt bistånd förs på olika håll samtal om vikten av att fördjupa förståelsen för religion och utveckling, och hur de samverkar på gott och ont, liksom hur biståndsaktörer kan samverka med trosbaserade nätverk och organisationer.
I seminariet deltar Josephine Sundqvist, PhD, Programme Manager för Sidas avdelning för Partnerskap och innovation, Allan Anderson, professor vid Department of Theology and Religion, University of Birmingham, Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, docent vid Åbo Akademisamt föreståndare för Institutet för Pentekostala Studier, samt Charlotta Norrby, enhetschef vid Enheten för Civila samhället på Sida.
Panelsamtal kommer att ledas av Niklas Holmefur, rektor vid Örebro Teologiska Högskola.
Seminariet hålls mellan 10 och 11.45 och deltagande kräver föranmälan.