På jakt efter kreativiteten

Samuel Hector har Pingsts uppdrag att ta ett grepp kring de kreativa uttrycken i Pingströrelsen med det långsiktiga syftet att vända en negativ trend. – Min önskan är att Pingströrelsen vore en naturlig tummelplats för kreativitet, säger han.

Samuel Hector.