Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Oro över DR Kongo

Vi är djupt oroade över utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo. Det politiska vakuum som uppstått bidrar till en farlig situation där befolkningen hamnar i kläm. Vi kan inte bara stå och se på medan människor lider och dödas. Det skriver Niclas Lindgren och Maria Bard, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, i en debattartikel publicerad i Göteborgsposten.

I artikeln uppmanar de Sveriges regering att genom EU och platsen i FN:s säkerhetsråd att:
Fortsätta ställa krav på DR Kongos regering och på oppositionen om att avtalet från 2016 ska verkställas och att val därmed hålls under 2017.

  • Att ge tekniskt och ekonomiskt stöd till kommande valprocess.
  • Utöka de EU-riktade sanktionerna till att gälla fler individer ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, eller som hindrar den demokratiska processen.
  • Fortsätta att stödja civilsamhället och människorättsorganisationer som verkar för en demokratisk utveckling i landet.

De avslutar sin artikel med följande ord: ”Så länge orättvisorna fortsätter kommer vi att vädja till Sveriges regering att göra allt i sin makt för att verka tillsammans med de kongolesiska krafter som med demokratiska medel vill få till stånd en förändring för stabilitet, fred och rättvisa för folket i DR Kongo.”