Öppet hus på PTS

Den 11 mars inbjuder Pingstförsamlingarnas Teologiska Semiarium, PTS, till Öppet hus i Uppsala. På programmet står först miniföreläsningar i lokalerna på Övre Slottsgatan och senare på kvällen inbjuder man till panelsamtal omkring ”Den pentekostala rösten i svensk teologi” i Pingstkyrkans församlingsvåning.

Öppet hus-dagen inleds med drop-in fika i PTS-huset på övre Slottsgatan 6, vilket följs av miniföreläsningar med rubrikerna ”Kampen mot apartheid Ä kyrkors olika ställningstaganden”, Owe Gustavsson, ”Lewi Pethrus Ä mannen bakom verket”, Jan-Åke Alvarsson, ”Var Jesus tandlös?”, Göran Lennartsson, och ”Predikan enligt Luther”, Nils-Eije Stävare.
Sedan ges möjlighet att ställa frågor omkring utbildningen, till rundvandring och mingel.
Vid 18-tiden är det dags för mingelfika i Pingstkyrkan följt av panelsamtalet, som leds av är Ulrik Josefsson, som i sommar blir rektor för PTS. Panelen består av nuvarande rekrotr Jan-Åke Alvarsson, Anders Gerdmar, Carl-Erik Sahlberg och Sven-Erik Brodd.