Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Onådda i fokus för Pingst Mission 2017

Den sista helgen i september är det dags för årets Pingst Mission Sänd. Konferensen hålls i Pingstkyrkan Arken, Värnamo.

Konferensens mål är att ta konkreta steg mot att nå de minst nådda och mest utsatta människorna i världen, de som ännu inte hört vem Jesus är. Förhoppningen är att orden i Apostlagärningarna 1:8 ” ”Men När den helige Ande kommer över er, kommer ni att få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, ska få bli verklighet i enskildas, i församlingars och i hela rörelsens liv och arbete.
Daniel Alm, föreståndare för Pingst talar i den inledande samlingen på lördagen. Sedan följer ett panelsamtal lett av pastor Robert Andersson från Huskvarna. Efter ett lunchbreak kommer fyra olika talare att få varsina 15 minuter i talarstolen.
Benjamin Edman ska tala på temat ”Missionär här och nu för hela världen”, Carolina Kentsson om ”Att träna söndagsskolelärare i andra länder”, Robert Andersson om ”Den missionerande församlingen” Missionen som katalysator för församlingens verksamhet och Jessica Hedman om ”Hur möter vi behov när katastroftillstånd råder?”.
Därefter får Bahru Kassa, rektor på PTC (Pentecostal theological college) i Addis Abeba, Etiopien, ordet på temat ”Den multiplicerande församlingen”.
Innan konferensen avslutas med ett utsändningsmöte, då Daniel Alm talar kommer deltagarna att få information om vad som är på gång inom mission runt om i världen.
Konferensens målgrupp är alla som är nyfikna på mission, vill lära sig mer och träffa människor som kan inspirera till missionsinsatser. Men också till församlingsledare, missionsledningar, ungdomspastorer och andra som kan vara med och bidra till att enskilda församlingars missionsarbete kopplar samman med det gemensamma arbetet.
Ibra och PMU inbjuder till en förkonferens i anslutning till den stora konferensen. IBRA inbjuder dem som är med i utsändande eller underhållet för en Ibra-missionär eller stöder speciella insatser i världen. Men även dem som vill veta mer om Ibras arbete.
PMU vill fortsätta att föra strategiska samtal med pingstförsamlingarna, med målet att komma längre i arbetet med att gestalta Guds Rike, för upprättelse och förändring i världen.
Fotnot: Förkonferensen startar fredagen den 28 september klockan 13.30. För mer information om konferensen och anmälan se här