Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar
image description

Olof Edsinger ny generalsekreterare i SEA

SEA:s styrelse har beslutat att utse Olof Edsinger som ny generalsekreterare i SEA, Svenska Evangeliska Alliansen, efter Stefan Gustavsson. ”Vi tycker att han är en av de mest profilerade ledarna i den yngre kristna generationen i Sverige”, kommenterar styrelseordförande Stefan Swärd.

- Olof Edsinger har visat på en stor bredd i sitt teologiska författarskap och skrivit många böcker och artiklar som uppskattats av många. Han har en flerårig erfarenhet av ledarskap i rollen som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS och har fungerat som initiativtagare och spindel i nätet för omfattande kristna ungdomssatsningar, fortsätter Stefan Swärd.
Olof Edsingers tillträde till uppdraget som generalsekreterare i SEA kommer att ske till hösten. Något datum är ännu inte bestämt. Stefan Gustavsson, avgående generalsekreterare i SEA, kommenterar valet av efterträdare:
Det är därför en stor glädje för mig. Olof har stått nära SEA under många år och jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med honom i ett antal olika projekt. Vi delar så mycket av övertygelser, perspektiv och passion för evangeliet och församlingens kallelse, samtidigt som Olof också kommer att tillföra viktiga nya dimensioner i arbetet.
– Med Olof som ledare för arbetet finns det all anledning att tro att SEA kommer fortsätta vara en tydlig evangelisk kristen resurs för församlingen och röst i samhället.
– Olof har i sitt engagemang visat på en stor ekumenisk bredd och är van att samarbeta med och röra sig inom alla delar av kristenheten. Han har också en bred akademisk kompetens, och kan därmed fullfölja arvet efter Stefan Gustavsson som gett SEA en mycket saklig, trovärdig och vederhäftig inriktning, säger Stefan Swärd.

Fotnot: Pingst – fria församlingar i Sverige är sedan hösten 2008 medlem i Svenska Evangeliska Alliansen.