Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Oktoberföreläsningar för pastorer

I dag inleds årets Oktoberföreläsningar i Pingstkyrkan i Uppsala. Årets två teman är "Att skilja mellan Andar" och "Nyplanteringar – Församlingssyn, Ämbetssyn".

Tanken bakom Oktoberföreläsningarna är att pastorer och ledare i församlingarna behöver bra fortbildning och att ett gott ledarskap föder framgång Ä människor växer och församlingar utvecklas.
”Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa församlingsanställda. Vår vision är att alla församlingar skall ha en bra ledare”, står det på Oktoberföreläsningarnas hemsida, www.oktoberforelasningarna.se
På programmet står föreläsningar och samtal som är relevanta för den som helöverlåtet arbetar med ledarskap och teologi. Allt utgår från församlingsledaren som känner församlingsarbetet inifrån.
Programmet formas av dem som är med i samtalet och går rakt på sak i aktuella frågeställningar och debatter.
Årets ämnen innefattar föreläsningar om kvinnans tjänst, psykiatrin och själavården, besättelse, teologin och församlingsstrukturen, församlingsbygge i muslimsk miljö, Synagogan och församlingen.
Några av de medverkande är: David Nekrutman, Nihad Salman, Sören Perder, Runar Eldebo, Dan Salomonsson, Mats Särnholm, Hans-Erik Bylund, Ulrik Josefsson, Stig Öberg, Lars Farde och Pelle Hörnmark.
Oktoberföreläsningarna är ett samarbete mellan Pingstkyrkan i Uppsala och Pingst Pastor.