Nytt pastorsnätverk

Pingst Pastor är det nya nätverket för pastorer verksamma inom Pingst. Det ersätter Förkunnargemenskapen.

Det kostar 300 kronor att ansluta sig till nätverket och det görs via den nya hemsidan www.pingstpastor.se. Här kommer också löpande information att läggas ut och det finns även möjlighet att anmäla sig till den årliga pastorskonferensen.
I januari nästa år är det dags för den första nya pastorskonferensen efter Pingsts pastorsakademi. Den kommer att hållas på hotell Clarion Sign i Stockholm mellan sjunde och nionde januari. På programmet kommer bibelstudier och ledarredskap att erbjudas, liksom förstås mycket tid till gemenskap.
Under Pastorsakademin har alla deltagarna tillhört en processgrupp, som mötts även mellan de stora samlingarna. Alla som går med i nätverket kommer också att ingå i en processgrupp, som blir något av en mentors- och gemenskapsgrupp.
På hemsidan kommer det också att finnas möjlighet att kommunicera inom processgrupperna.