Nytt material om Musik i Pingströrelsen

Vad vill vi med musiken i landets pingstförsamlingar? Vem tar ansvar för den? Och hur kan musiken vandra med förkunnelsen och bli kulturskapande? Det är frågor som en grupp pastorer och musikintresserade samlats kring under året och som nu resulterat i ett arbetsmaterial kring Musik i pingströrelsen.

FOTO: MARIA LEVANDER