Nytt material från Diakonins månad släpps 14 mars

Diakonins månad släpper ett nytt inspirationsmaterial den 14 mars i år.

Under 2016 är psykisk hälsa i fokus för satsningen Diakonins månad, som återkommer årligen, och särskilt riktar man in sig på barn och ungdomar. Ett inspirations- och fördjupningsmaterial ska tas fram, som man har gjort under senare år.

Nytt för i år är dock att materialet görs tillgängligt på en webbsida och att det kommer att publiceras nytt material vid fyra tillfällen under 2016 och 2017. Bland materialet ska det finnas texter, filmer, fördjupningsmaterial och berättelser. Materialet får även ett eget releasetillfälle den 14 mars 2016.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd som äger rum i september varje år.

Mer information finns här.