Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Nytt material för bibelmemorering

Fyra bibellärare på Mariannelunds folkhögskola har sammanställt ett helt nytt bibelmemoreringsset. Det består av 132 kort indelade i 11 kategorier, som levereras tillsammans med en 24-sidig guidebok. Syftet är att ge en ny generation möjlighet att memorera bibelverser på ett genomtänkt sätt.