Ola Olofsson, pastor i Varberg, är från och med nu också ny kontaktperson för Pingst Nystart.

Ola Olofsson, pastor i Varberg, är från och med nu också ny kontaktperson för Pingst Nystart.

Nystart ska inspirera gamla församlingar

Små tynande pingstförsamlingar som önskar hjälp med att komma igång och börja växa igen kan numera vända sig till Pingst Nystart. Ola Olofsson, pastor i Varbergs pingstförsamling, är kontaktperson.

Nystartsprogrammet, som handlar om att på olika sätt stödja församlingar att komma igång igen, har startats och fram tills nu drivits av Svenska Evangelistmissionen med David Johansson som ansvarig. Men nu finns alltså detta arbete under Pingsts paraply och bildar tillsammans med församlingsplanteringarbetet, konsulter och coacher arbetsområdet Pingst Tillväxt.
– Vi hoppas att detta ska leda till att de här olika arbetsområdena ska kunna hjälpa, inspirera och korsbefrukta varandra, säger Andreas Ardenfors, verksamhetsansvarig för Pingst Församling.
Det nya Nystartsprogrammet kommer att fungera lite annorlunda mot tidigare. Några fleråriga kontrakt kommer exempelvis inte längre att skrivas. Tanken är snarare att Pingst Nystart ska kunna erbjuda en samlad verktygslåda till församlingar som själva uttrycker att de vill förändring. Deras första kontaktperson är Ola Olofsson och utifrån vad som kommer fram så kan de olika verktygen användas.
Ola kan man nå via mejl ola@varbergpingst.com eller på telefon 0340 545180.
– Jag ser att det finns ett stort behov av församlingar som mår bra, som kommer upp ur invanda hjulspår och som hittar nya vägar, säger Ola Olofsson, som självklart hoppas att Nystart ska kunna vara en hjälp till detta.
– Jag tycker det är jätteroligt att Pingst vill ta över nystartsarbetet. Det är en glädje för mig att Pingst vill vara med och rädda församlingar och ser det som en helt naturlig utveckling att Pingst, som samfund, ska göra detta, säger David Johansson.