Nystart för Mission Outlook

Efter ett års uppehåll nystartar missionskursen Mission Outlook till hösten på Viebäcks folkhögskola.

Höstterminen är förlagd till Viebäck med undervisning i missionskunskap, kulturförståelse med mera. En fältvecka ute i naturen finns med och även många spännande besök från olika regioner i världen.
Under vårterminen läser man en kurs i Uganda tillsammans med elever från olika afrikanska länder. I två månader bor och studerar man tillsammans och lär känna varandras kulturer på nära håll.
Nytt för i år är också fyra veckors är tänkt att ge en bra grund för fortsatt missionsengagemang.

Fotnot: Mer information och ansökningshandlingar finns på www.outlookafrica.se