Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar
image description

Nyhem satsar på Unga ledare

I år erbjuds alla som är med och jobbar som Nyhem:Ung-ledare att delta i en ledarskola. Det är en satsning för att markera hur viktigt det är med ledare, som är goda förebilder för ungdomar som besöker Nyhem.

Nyhem:Ung-ledare finns med under hela Nyhemsveckan och deras uppgift är att tjäna, leda och vara med och bygga en atmosfär av uppmuntran och glädje för ungdomar, som deltar i Nyhemsveckan och hjälpa dem att möta Gud och varandra.
Ledarskolan anordnas under Nyhemsveckan, parallellt med uppdraget, och pågår under några tillfällen. Ämnen som kommer att tas upp är coachande ledarskap, teamutveckling, kallelse, församlingsledarksap, samt feedback och kommunikation.
För mer information om att bli Nyhem:Ung-ledare se här