Nya riktlinjer för kyrkor om sexuella övergrepp

Idag presenteras skriften "Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer" som belyser frågan om sexuella övergrepp. Den är tänkt som en praktisk handbok riktad till medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd.

Materialet skulle egentligen kommit ut senare i vår, men uppmärksamheten kring #metoo har satt fart på processen. Skriften är i grunden en uppdatering av de riktlinjer som antogs år 2003. Nytt i den reviderade utgåvan är exempelvis uppdateringar av nya lagar samt förhållandet till sociala medier.
Sedan #metoo-rörelsen briserade har sexuella övergrepp diskuterats öppet på ett sätt som är historiskt unikt. Detta har även skett inom kyrkan.
– Inte minst #metoo har visat att det är nödvändigt med ett medvetet och kvalitetssäkrat arbete för att både bemöta och förebygga sexuella övergrep i kyrkliga sammanhang. De uppdaterade riktlinjerna är ett led i detta. Det här är viktiga frågor som vi kontinuerligt behöver se över för att hålla aktuella, säger ärkebiskopen och ordförande i Sveriges kristna råd Antje Jackelén.
I riktlinjerna finns förslag om hur man ska agera för att förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, och det finns också råd för hur man bör agera då man i församlingen inser att något har hänt, exempelvis när och hur polisen ska kopplas in. Skriften betonar att kyrkan ska stå på den utsattes sida och tar också upp att många offer har upplevet att övergreppen ofta tystas ned.
I texterna står att när ett övergrepp sker i kyrklig miljö riskerar den enskildes gudsrelation att allvarligt skadas, och tar på olika sätt upp den andliga aspekten, och skriver exempelvis: ”Den som utsätter en medmänniska för sexuella övergrepp begår mycket allvarliga brott mot honom eller henne och därmed också mot Gud själv, den Gud till vars avbild vi alla är skapade.”
Skriften är tydlig med att man ska lyssna till den som blir utsatt men tar också upp att kyrkan har ett själavårdsansvar även för förövaren. Riktlinjerna ger handfasta råd på hur man bör agera, exempelvis att samma person inte ska ha själavårdssamtal med både offer och förövare.
Revideringen av ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer” (nummer 5) godkändes av styrelsen för Sveriges kristna råd den 8 februari. Från och med idag kan den fritt laddas ner som pdf från webben. Från och med den 28 februari går det att beställa fysiska exemplar från Sveriges kristna råd.

Fotnot: Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 2 observatörer.