Foto: Lightstock

Nya regler om sammankomster och tillställningar

Från och med den 1 juni 2021 gäller nya regler för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, enligt begränsningsförordningen.

Dessa nya regler gäller:

  1. Åtta deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,
  2. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats,
  3. 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och
  4. 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall (d.v.s. olika former av begravning) får alltid ha minst 20 deltagare, men måste i övrigt rätta sig efter de begränsningar som anges ovan. Om en begravning exempelvis äger rum i en kyrka och deltagarna anvisas sittplats får man vara högst 50 deltagare.

Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på en stor yta, exempelvis på en arena, spelar inte heller någon roll. Deltagarbegränsningarna gäller ändå.

Läs mer här:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Affisch om hur smitta undviks, finns på fler språk via länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2fd2f1297c3a4b809acd85c8ac9e9668/undvik-smitta-a4-svenska.pdf

Karta, regionala restriktioner: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset

Polisen, allmänna sammankomster. Länk för digtial ansökan finns på sidan. Kom ihåg att det som regel är möjligt att söka tillstånd för flera allmänna sammankomster på en och samma gång: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/

Om vaccinationsbevis: https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/