Pingst Pastor 13 januari Läs mer
Lena-Sofia Tiemeyer och Tommy Wasserman har utnämnts till professorer vid ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi.

Lena-Sofia Tiemeyer och Tommy Wasserman har utnämnts till professorer vid ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi.

Nya professorer på ALT

Rektor Niklas Holmefur på ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, har beslutat att befordra lektor Lena-Sofia Tiemeyer till professor i Gamla testamentets exegetik och lektor Tommy Wasserman till professor i Nya testamentets exegetik.

- Vi välkomnar våra två första professorer inom ett ämnesfält som har haft en stark ställning vid vårt lärosäte under decennier. Mig veterligen är dessutom Lena-Sofia Tiemeyer den första kvinnliga professorn inom bibelvetenskap överhuvudtaget i Sverige, vilket gör dagens beslut extra historiskt, kommenterar rektor Niklas Holmefur.