Nya globala perspektiv hos ALT

Akademi för Ledarskap och Teologi lyfter in perspektiv från den globala kristenheten i sitt masterprogram som ett led i att internationalisera sina utbildningar.

ALT tar nu flera steg för att lyfta in allt fler globala teologiska perspektiv och särskilt från den evangelikala kristenheten och den globala pentekostalismen.
Detta är ett led i att att komma ifrån ett ensidigt svenskt och västerlänskt perspektiv i en värld där centrum för kristenheten förflyttat sig till syd.

Samverkan håller på att etableras med såväl enskilda forskare som viktiga teologiska centra.
– Den som lyssnar till globala teologiska röster berikas och utmanas av att höra om Guds väldiga gärningar från kontexter och erfarenheter som skiljer sig från vad många i Sverige är vana vid, säger Mikael Stenhammar, lärare i systematisk teologi på ALT.
Sedan hösten 2019 erbjuder ALT masterutbildning i egen regi – ett komplement till den utbildning som ges i samarbete med två norska högskolor. Den här våren erbjuds dessutom fristående kurser inom masterprogrammet där den ena behandlar just teologi i det globala.

Internationella teologer som medverkar är Martin Accad, Beirut Libanon, Allan Anderson, Birmingham, England, J. Kwabena Asamoah-Gyadu, Ghana och Wessly Lukose, Indien och Birmingham, England.
– Rösterna påminner oss om att aldrig tro att världen är precis sådan som jag ser den, vilket sporrar teologisk fördjupning och manar till ödmjukhet, säger Mikael Stenhammar.