Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Ny webbplats för Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd har i veckan lanserat en ny webbplats! ”Det känns jätteroligt att vi äntligen är klara”, säger Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på Sveriges kristna råd.

-Nu kan vi på ett tydligare sätt presentera vårt arbete och besökaren får en bättre överblick över vår verksamhet, förklarar Mikael Stjernberg.
I arbetet med att skapa en ny webb har fokus legat på att det ska vara enkelt för besökaren att hitta vad den söker. Detta har ställt stora krav på struktur och design.
Inför arbetet med webben förnyades den grafiska profilmanualen för Sveriges kristna råd, vilket innefattar all grafisk design inom organisationen. Det handlar exempelvis om broschyrer, utställningar, visitkort och den nya webben. I samband med detta har även logotypen fått sig en ansiktslyftning.
Arbetet med webbplatsen ingår i ett större projekt där alla webbplatser inom Sveriges kristna råd ska förnyas. Först ut var Globala veckan i maj månad. Nu har huvudsajten lanserats. Näst i följd blir Kyrka för Fairtrade och Frikyrkosamrådet som får nya webbplatser efter årsskiftet.
Sveriges kristna råd hittar man på www.skr.org