Ny volontärsajt för seniorer

Idag lanseras sajten Ready4More, som riktar sig till seniorer som vill göra kortare volontärinsatser i olika delar av världen. Här får de genom internet möjlighet att se hur deras kompetens kan möta de behov som just nu finns.

Målgruppen för Ready4More är personer inom alla slags yrkeskompetenser som vill kanalisera sin kunskap, livserfarenhet och yrkesskicklighet in i internationellt kristet arbete av olika slag. Sajten vänder sig till medlemmar i alla samfund och samverkar brett och nätverksbaserat med många svenska församlingar och missionsorganisationer.
Ready4More presenterar behov från samverkanspartners både i Sverige och andra länder. Sajten fungerar dels som anslagstavla för svenska församlingar och missionsorganisationer som behöver hitta volontärer till olika behov ute i världen, dels som rekryterare av volontärer direkt till församlingar och organisationer i andra länder som skickar in hjälpbehov.
Sajten kan beskrivas som en plattform för att underlätta internationellt, kristet volontärarbete för seniorer, ett resurstorg för ideella missionsinsatser runt om i världen och en mötesplats för att koordinera behov i omvärlden med personliga resurser i Sverige.
– Satsningen vill bidra till att kristna i Sverige kan möta trossyskon och församlingar i andra länder för att ömsesidigt berika och lära av varandra, på olika sätt gemensamt föra Guds rike framåt och bygga broar mellan varandra och ta vara på den enorma resurs och livskraftiga potential till missionsinsatser i världen som just vi seniorer utgör i våra svenska församlingar, säger Otto Rimås, som tillsammans med sin hustru Lena, EvaMaj och Staffan Edin samt Rauli Lehtonen ansvarat för att ta fram den nya sajten, som nås här