Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Richard Svensson är ny verksamhetsledare för Pingst församling.

Ny verksamhetsledare för Pingst Församling

Richard Svensson går in som ny verksamhetsledare för Pingst Församling. Han efterträder Andreas Ardenfors som sedan 2016 har haft den rollen.

Från den 1 oktober går Richard Svensson in i tjänsten som verksamhetsledare för Pingst Församling. Under de senaste tio åren har han haft en resande tjänst och arbetat med pastorer, ledare och församlingar med bl.a. visionsprocesser, ledarträning, rådgivning, predikan och undervisning. Innan dess har han under ett tjugotal år arbetat som föreståndare och assisterande pastor i en rad olika församlingar.
Andreas Ardenfors går vidare till en tjänst som pastor i Södertälje Pingst.

– I vår framtidsbild för Pingst uttrycker vi vår längtan att rörelsen aldrig ska sluta att växa. Vi tror att Richard Svensson kan fortsätta utveckla det stöd till församlingsrörelsen vi från det gemensamma Pingst vill ge för att växten ska fortsätta. Vi är mycket tacksamma för Andreas Ardenfors insatser som verksamhetsledare för verksamhetsområdet Församling och tror att det nu blir en god fortsättning med Richard Svensson, säger Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.