Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny i tjänst-kurs pågår

I dag avslutas årets Ny i tjänst-kurs, som liksom tidigare år hålls på Kaggeholms slott. Kursen vänder sig till den som är nyanställd i en pingstförsamling.

Under den tre dagar långa kursen får deltagarna gott om tid till samtal om arbetet och får praktiska tips och verktyg att använda sig av. Undervisning om yrkesidentitet, att leda frivilliga ledare, konflikthantering, samfundskunskap och pingsthistoria ingår också.
Som lärare medverkar Stefan Beimark, Ingrid Svanell, Pelle Hörnmark, Helena Jakobsson och Magnus Wahlström.
Kursen arrangeras av Pingst Församling varje år i september.