Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Ny skrift om kyrkan och funktionshinder

Sveriges kristna råd har i dagarna kommit ut med boken "Gåvan att finnas till - Om kyrkan och funktionshinder".

- Detta dokument riktar sig till kyrkorna i den ekumeniska familjen och deras samhällen. Vi hoppas även att innehållet kommer ge information till gemenskaper av troende, deras ledare, teologistudenter och deras lärare och ge dem inspiration för att fortsätta arbete för att bli inkluderande kyrkliga gemenskaper, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR.
– Vi hoppas att få vara del av en kyrka som förstår och förmår att ta emot gåvan att vara Kristi kropp och att fira den rika mångfald som finns i alla och allas gåvor.
Kyrkornas världsråd har arbetat med frågor kring funktionsnedsättningar och funktionshinder sedan början av 1970-talet. 1998 bildades EDAN (Ecumenical Disabilities Advocates Network), som 2003 presenterade ett dokument om en teologisk förståelse om funktionshindersfrågan, A Church of all and for all (Allas kyrka och en kyrka för alla). detta policydokument antogs av styrelsen för SKR 2008.
Förra året presenterade EDAN ett nytt dokument, The Gift of Being (Gåvan att finnas till). Utgångspunkten i dokumentet är att livet i sig är en gåva från Gud och att vi som människor är gåvor till varandra bara genom att finnas till.
Den nya SKR-skriften är en översättning av detta dokument, som både kan beställas och laddas ner på SKR:s hemsida,