Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Ny skrift om Gud och klimatet

Den här veckan släpper Pingsts teologiska nätverk en ny skrift med rubriken Gud, miljön och klimatet.

I den nya skriften vill nätverket ge ett bidrag till samtalet om miljö och klimat. De hävdar att det finns en röd tråd genom hela den bibliska berättelsen som visar att Gud i allra högsta grad bryr sig om sin skapelse och att han gett människorna ett stort ansvar för den.
Bland annat tar de upp frågan om det finns en framtid för den här jorden eller om dess undergång väntar runt hörnet.
Skriften finns att köpa för 25 kronor i digitalt format i Pingsts webbshop.
Även senaste numret av tidningen Pingst, som kommer ut i dag, tar upp miljö- och klimatfrågorna kopplat till kristen tro. Temasidorna ställer frågan om det finns hopp i klimatkrisen.

Fotnot:
 Det teologiska nätverket bildades 2002 för att bidra med teologisk kunskap och reflektion i pingströrelsen. Den nya skriften är utgiven i serien Trons liv, som vill ge en enkel och praktisk vägledning för det andliga livets fördjupning.