Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Ny själavårdskurs startar

I dag inleds en ny omgång av själavårdsutbildningen på Kaggeholm. Femton deltagare är antagna till kursen, som innehåller fyra kurstillfällen med självstudier dessemellan.

Utbildningen är en samverkanskurs mellan Pingst och Kaggeholms folkhögskola och leds av Ingrid Svanell, Rolands Stahre och Erika Jarander.
Under det första kurstillfället, som inleds idag och avslutas på söndag, är temat Grundläggande själavård – jag och gud, och ämnen som självbild, Gudsbild, vad en själavårdares uppgift är och Tystnadsplikt och tystnadsrätt behandlas.
Nästa kurstillfälle är i november på temat Jag blickar ut – medmänniskan. Då står bland annat integration, utanförskap, psykisk ohälsa och hederskultur på schemat.
Kurstillfälle tre, som hålls i mars nästa år har temat Att släppa taget och innehåller bland annat undervisning om sorg och förlust, försoning, konflikter och relationer.
Det sista och avslutande kurstillfället hålls i april på temat Att växa och mogna som själavårdare och behandlar bland annat bön och bibelläsning och lära och liv.