Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny Kaggeholmskurs med svenskan i fokus

Nysvenskar som kom till Sverige när de var för gamla för att börja gymnasiet har nu en chans att läsa in detta.

Den 27 augusti startar Kaggeholms folkhögskola en ny kurs, ”Allmän kurs med svenska som andraspråk”. Allmän kurs innebär att man på 1-3 år kompletterar enstaka kurser/läser in hela gymnasiet. Inriktningen ”Svenska som andraspråk” betyder att ett starkt fokus ligger på att utveckla svenskan i alla de ämnen man läser.
Kursen ligger under Kaggeholms folkhögskola, men undervisningen sker i Citykyrkans i lokaler i centrala Stockholm.
-Vi ser hur församlingar brinner för att jobba med integration och för oss som folkhögskola är det viktigt att genom utbildning skapa bättre förutsättningar för integration. Genom att ha kursen inne i stan ökar vi tillgängligheten för vår målgrupp, säger Claes Newman, rektor på Kaggeholms folkhögskola.
Det finns fortfarande möjlighet att söka till kursen. Antagningar görs löpande.
– Ni i församlingarna får gärna hänvisa era nysvenska kontakter till oss, säger Maria Levander, som kommer att vara kursansvarig.
Maria nås på maria.levander@kaggeholm.se