Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Ny i tjänst-kurs pågår

Just nu pågår årets Ny i tjänst-kurs, som vänder sig till den som är nyanställd i en pingstförsamling eller i en gemensam verksamhet.

Introduktionsdagarna för nyanställda hålls på Kaggeholms slott på Ekerö utanför Stockholm.
Kursen leds av Ingrid Svanell, verksamhetsledare för Pingst församling, och som lärare medverkar även Stefan Beimark, Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström.
På programmet står till exempel samtal om yrkesidentitet, undervisning i konflikthantering och i att leda frivilliga ledare.