Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny hemsida för Västafrika-regionen

Regionrådet för Västafrika har nyligen lanserat en egen hemsida med adressen www.vastafrika.se. Här kan man få ta del av utmaningar och satsningar i en region, där det finns flera onådda folkslag.

- Sidan är inte bara till för de som redan är intresserade av Västafrika, utan också för alla dem som vi hoppas ska bli det, säger Elisabeth Rambrandt, missionär i regionen.
På sidan finns information om Västafrika, kontaktuppgifter till pingstförsamlingar med engagemang i regionen, presentation av projekt, satsningar och utmaningar.
– Vi hoppas att församlingar ska hitta sådant de vill vara med och satsa på genom den här sidan, säger Elisabeth Rambrandt.
I årets första nummer av Pingst.se var hon en av undertecknarna av en debattartikel, som lyfte behovet av insatser av svenska pingstförsamlingar i området.
I början av sommaren kommer de svenska pingstförsamlingarna också att få en folder omkring Västafrika och de insatser som redan görs där och som kommer att behöva göras framöver.

Adressen till Väsafrika-sidan är: www.vastafrika.se